Premiere på "Vagtens Dag" under Danish Security Fair


Den 26. august belyser SikkerhedsBranchen samspillet mellem private vagter og politiet på "Vagtens Dag", som afholdes i tilknytning til sikringsmessen i Fredericia

Kan vagtvirksomheder bidrage til samfundets behov for tryghed, sikkerhed, fred og orden? Og hvordan kan de i givet fald inddrages som en formel aktør i beredskabet og i hverdagens samarbejde med politiet?

 Det er nogle af de spørgsmål, der bliver rejst, når brancheorganisationen SikkerhedsBranchen afholder konferencen "Vagtens Dag" den 26. august 2021. Dagen afholdes i tilknytning til Danish Security Fair, som er hele sikringsbranchens fagmesse, og som løber af stablen den 25.-26. august i MESSE C Fredericia.

- Vi har valgt dette tema, fordi vi igennem en halv snes år har arbejdet på at gøre autoriserede vagtvirksomheder til naturlige medspillere for politiet og andre myndigheder, forklarer Per Wulff Flatau, vicedirektør i SikkerhedsBranchen, som omfatter knap 300 medlemsvirksomheder.

- Politiets sagsbunker vokser og vokser, og det samme gør overarbejdspuklen. Derfor er det oplagt at drøfte, hvordan dygtige, autoriserede vagters kompetencer kan tages i anvendelse på nogle typer opgaver, og dermed frigøre ressourcer hos politiet, siger Per Wulff Flatau. Han tilføjer, at synergien mellem messe- og konferenceaktivitet gør det oplagt at placere "Vagtens Dag" i forbindelse med Danish Security Fair.

Spændende indlægsholdere


"Vagtens Dag" er opdelt i en formiddagsdel (mellem klokken 10 og 12), hvor alle med interesse for området er velkomne, og hvor der kan stilles spørgsmål og debatteres - og et eftermiddagsprogram (klokken 13-15), som er rettet mere snævert mod vagtvirksomheder og vagter.

Blandt indlægsholderne om formiddagen er ph.d. og postdoc på Københavns Universitet, Mette Volquartzen. Hun står bag bogen "Politi og privat vagtvirksomhed" (baseret på hendes ph.d.), hvor hun blandt andet undersøger de to parters relationer i en tid, hvor det globaliserede og grænseoverskridende samfund udfordrer politiet.

Der bliver også indlæg fra Kasper Skov-Mikkelsen, direktør i SikkerhedsBranchen, og fra vicepolitiinspektør Søren Enemark fra Københavns Vestegns Politi. Netop i den politikreds har man i et pilotprojekt udviklet et formelt og velfungerende samarbejde mellem politi og vagtvirksomheder. Intentionen er, at konceptet skal udrulles på landsplan, og det bliver også emnet for eftermiddagens program, hvor Per Wulff Flatau selv er indlægsholder.

Vil du med på Vagtens Dag?

Læs mere om programmet og tilmeld dig nu. Det er gratis for fagpersoner

Klik her

YDERLIGERE OPLYSNINGER:
Projektleder Charlotte Buus, MESSE C, tlf: 27770046, mail: cbu@messec.dk Vicedirektør Per Wulff Flatau, SikkerhedsBranchen ,tlf: 36349091, mail: pwf@sikkerhedsbranchen.dk


Fakta om SikkerhedsBranchen
SikkerhedsBranchen er en brancheorganisation, hvis medlemmer arbejder professionelt med sikring og sikkerhed. Foreningen blev stiftet i 1992 og tæller ca. 300 medlemmer, der i dag tegner sig for omkring 80 procent af markedets totale omsætning. SikkerhedsBranchen engagerer sig i sikring og sikkerhed på nationalt og europæisk plan og tager aktivt del i samfundsdebatten.